JANICKI architecten

privacyverklaring

Janicki architecten JA logo

privacyverklaring JANICKI architecten

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen en hoe wij deze beveiligen. Tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

JANICKI architecten
JANICKI architecten is gevestigd in Rosmalen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17110975 en is ingeschreven als architectenbureau.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van JANICKI architecten of een formulier op deze website invult, dan beschikken wij over (een aantal van) uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij dan mogelijk beschikken zijn:
○ uw voor- en achternaam
○ uw adresgegevens
○ uw e-mailadres
○ uw telefoonnummer
○ uw BSN (Burger Service Nummer) t.b.v. omgevingsvergunning
○ eventueel (wanneer u een bedrijf heeft) uw BTW-nummer

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?
Deze gegevens gebruikt JANICKI architecten voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor het verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen. Daarnaast kan het nodig zijn om uw gegevens te gebruiken in het geval van het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Wanneer u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten dan kunnen wij uw gegevens na 10 jaar verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens
De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens op staan, zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en voorzien van software die deze computers beschermt tegen aanvallen van buitenaf. Mocht (één van) deze computer(s) worden gestolen, dan zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden
Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:
○ de gemeente
○ een aannemer
○ een installateur
○ soortgelijke bedrijven en instanties
○ een bij een project betrokken adviseur
Wanneer uw gegevens worden gedeeld met anderen dan zullen wij dit voor de tijd schriftelijk aan u kenbaar maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven via info@janicki.nl.

Website
Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Geen cookies
Onze website maakt geen gebruik van Cookies.

Webformulier
Wanneer u op onze website een formulier invult, dan verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie.
Als u iets toegestuurd wilt krijgen, dan vragen wij ook om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.
Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@janicki.nl.

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is JANICKI architecten, Vincent van Goghlaan 15, 5246 GA Rosmalen
Deze privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de laatste wetgeving van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Meer informatie vindt u hier: autoriteitpersoonsgegevens algemene informatie avg.

Deze privacyverklaring is gewijzigd op 1 april 2020.